Zpracování nářezových plánů do výroby

Dle vaší zadané kalkulace navrhneme přesné nářezové plány, které budou odpovídat vašim představám 

  • spočítáme  váš návrh
  • navrhneme vám rozvržení dílů na desky co nejekonomičtěji
  • nařežeme dle vašich představ
  • zabalíme a připravíme k expedici

obdržíte seznam dílů i s nákresy a vyznačením hran, jestliže budete hranit sami, máte možnost odečtení hrany od dílů

 štítky na každý díl